NatuerMerke van de Leijen 2,3 en 4 septimber

23 augustus 2022

Op 2, 3 en 4 september is er een ‘Natuer Merke’ bij It Paviljoen De Leyen in Rottevalle.

Op de ‘Natuer Merke’ fan de Leijen willen de mienskippen van Eastermar, Rottefalle, de Pein, Sumar, de Tieke en andere dorpen rond de Leijen samen met kunstenaars, muzikanten en verhalenvertellers ‘stem en gezicht’ geven aan de Leijen en de natuur.

Verwondering, verbinding en zin in actie m.b.t. natuurbehoud en mienskipsinzet zijn de kernwoorden. De inzet van natuurorganisaties en mienskippen vroeger, nu en in de toekomst wordt benadrukt. Kennis, kunde, ervaring en (kunst) visies worden gedeeld met het publiek en het publiek wordt actief betrokken.

Er zijn diverse kleine informatie-kraampjes, korte excursies, workshops, spelletjes en proefjes (voor kinderen). Er worden Leijen-prijzen uitgereikt, er is een Winskebeam, een recordpoging ‘Skriisen’ en een libellenpoort. Met het Skûtsje ‘De Rot’ wordt er een boom van Bosk overgebracht uit Leeuwarden die we aan het eind van de NatuurMerke op 4 september officieel planten. Fryslân Fungies en It Paviljoen verzorgen enkele verrassende test-hapjes. Er is medewerking van veel artiesten (o.a : Sarah Sötemann en Evert Hettema), mistery guests (o.a : Anneke Douma en Jan Ketelaar). Er is drie keer per dag een ‘Natuer Café’ met themagasten rond een 9-tal thema’s.

Het tafelheren duo Alex Kooistra en Foppe de Haan stelt vragen aan de gasten en betrekt het publiek op informele en ludieke wijze.

Op de ‘Natuer Merke” willen we publiek en natuurorganisaties met elkaar in verbinding brengen. Mensen bewust laten nadenken over de toekomst van de natuur nu we bijvoorbeeld steeds minder kunnen schaatsen door opwarming. De natuur bewuster beleven, ervan willen weten en er ook zelf -kleine stapjes- voor willen doen om het evenwicht te bewaren en te bewaken.

Op deze Merke wordt tevens de fiets- en wandelroute van de Leijen officieel geopend. En voor na de NatuerMerke staat een agenda 2023-2028 in de steigers om in te brengen in Natuerlik Frysland 2050. Met inzet van de Fûgelwachten, de Noardlike Fryske Wâlden, IVN-Natuureducatie, Natuur en Milieu Educatie op skoallen, (Energie en Milieu) Coöperaties, Staatsbosbeheer, het Wetterskip en vele anderen.

Dit project is onderdeel van IIS het Mienskipsproject van Arcadia. IIS is een productie van Arcadia en Keunstwurk en wordt mogelijk gemaakt door Provincie Fryslân, Prins Bernhard Cultuur Fonds en Univé. De organisatie is in handen van IVN, It Paviljoen en (via Arcadia) Alex&Joyce.

(De NatuerMerke respecteert de omliggende natuur, en wil geen overlast voor de natuur)

Website door: SMART Websites