Koninklijke onderscheiding Willemien de Vries – de Jager

27 april 2022

Dinsdag 26 april werd Willemien de Vries – de Jager ’s morgens thuis  door burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerkteradiel bezocht en uitgenodigd om later op de ochtend naar de Krústsjerke in Burgum te komen voor de uitreiking van de koninklijke onderscheiding.

Binnen het Dorpsbelang heeft Willemien de Vries- de Jager in de jaren “1997 – 2001” een bestuursfunctie vervult.  Willemien is van  grote betekenis geweest voor het dorp en heeft samen met de andere bestuursleden een dusdanige betrokken- en vastberadenheid getoond, waar het dorp nu nog de vruchten van plukt. Na haar bestuursfunctie heeft Willemien  zich de afgelopen jaren vrijwillig ingezet bij diverse items, welke verbonden zijn aan het Dorpsbelang. Willemien is altijd bereidt een helpende hand te bieden wanneer wij een oproep voor vrijwilligers doen.

Willemien van harte gefeliciteerd met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!

Website door: SMART Websites