Ijsbaan Foarút

Nijegea/de Tike

Al meer dan 100 jaar ligt er een ijsbaan aan de Swartewei tussen Nijegea en Oudega ter hoogte van het gemaal en bruggetje. Als je Nijegea in rijdt vanuit de Tike sla je direct na de Hervormde Kerk rechts af de Swartewei op. Het ligt helemaal in het buitengebied.

Van november tot in het nieuwe jaar maart huurt iisbaan Foarút Nijegea / De Tike het stuk grond van de Hervormde Kerk. Er staat een groen hokje die gebruikt wordt voor de ijsbaan voor het onder binden van de schaatsen en voor warme chocolademelk.

Het bestuur bestaat uit 5 leden die uit beide dorpen komen.

De contributie is € 5,00 per gezin en wordt jaarlijks rond november opgehaald bij de leden.

Mocht het in de winter vriezen en de ijsbaan kan open, dan gaat de vlag uit op de Master Iniawei 5 en  Susterwei 14.

Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Website door: SMART Websites