Fleurig Op Cafe

Gezellig samenzijn voor ouderen!

Eén keer per maand komen we op de woensdagmiddag bij elkaar voor een gezellig praatje, een spelletje, bloemschikken of knutselen, maar ook zo nu en dan om iets te leren.

In de zomer breiden we dit uit met jeu de boules op het dorpsplein. Natuurlijk is er koffie en thee met iets lekkers!

We beginnen om 14.00 uur en gaan door tot ongeveer 16.00 uur. De eigen bijdrage is 3,50 per keer. Iedereen, mannen en vrouwen, is van harte welkom, ook als u nog geen 60 jaar bent.

Wilt u meer weten ………………..
dan kunt u contact opnemen met:

Willemien   tel: 0611249560
Evie              tel: 0639697097
Welmoed    tel: 0627398174
Gepke          tel: 0634835317

of iemand van het dorpshuis bestuur